Deelnemersreglement

Reglement Mariënheem OPEN DARTS tournament

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaand reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement.

Algemeen

Algemeen 1.1

Mariënheem OPEN DARTS tournament is een dartwedstrijd.

Algemeen 1.2

Iedere deelnemer dient het inschrijfgeld van € 30,00 per koppel t.b.v. het koppeltoernooi en € 15,00 t.b.v. singeltoernooi bij inschrijving te voldoen.

Algemeen 1.3

Indien men heeft ingeschreven en betaald, maar niet kan deelnemen, kan men het inschrijfgeld niet terugkrijgen.

Algemeen 1.4

Voor aanvang van de wedstrijd wordt er gebulld. De speler die als eerste op het wedstrijdbriefje staat gooit als eerste voor de bull. De winnaar begint alle oneven legs. Deze moeten op de linkerzijde van het schrijfbord/ de tablet worden genoteerd. Bij een laatste beslissende leg wordt er niet opnieuw gebulld en begint degene die bij aanvang van de wedstrijd de bull wist te winnen.

Algemeen 1.5

De winnaar van de wedstrijd brengt het wedstrijdbriefje terug naar de baanofficial.

Algemeen 1.6

Het reglement is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Bij twijfel of zaken waarin het reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid 2.1

Deelname geschiedt voor eigen risico.

Aansprakelijkheid 2.2

De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade van deelnemers en supporters.

Aansprakelijkheid 2.3

De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid indien het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden, bijvoorbeeld ten gevolge van weersomstandigheden, calamiteiten, openbare orde, veiligheid van de deelnemers en supporters of andere zwaarwegende omstandigheden. In geval van afgelasting of verplaatsing van het evenement kan deelnemer geen aanspraak maken op restitutie van inschrijfkosten, sponsorgeld en/of persoonlijk gemaakte kosten.

Aansprakelijkheid 2.4

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een WA-verzekering en is zelf aansprakelijk voor schade aan derden.

Aansprakelijkheid 2.5

Parkeren van auto’s geschiedt op eigen risico.

Veiligheid

Veiligheid 3.1

Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers, waarbij de organisatie een beroep doet op gezond verstand van iedereen.

Veiligheid 3.2

Deelnemers zijn verplicht aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

Overige

Overige 4.1

De deelnemer gaat akkoord met gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film e.d. voor promotionele doeleinden van Mariënheem OPEN DARTS tournament.

Overige 4.2

Het is niet toegestaan om te roken in de gehele speelzaal. Bij het negeren van dit verbod volgt een waarschuwing; bij de tweede overtreding wordt de betrokkene onherroepelijk uit het toernooi genomen.

Overige 4.3

Indien een speler niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, vervalt het recht op bekers en/of prijzengeld.

Overige 4.4

Doping en drugs wordt niet getolereerd. Tijdens het evenement kunt u dan ook gecontroleerd worden op het gebruik van doping. Opnieuw geldt dat de betrokkene onherroepelijk uit het toernooi wordt genomen, indien dopinggebruik wordt geconstateerd.

Door middel van verzending van het inschrijfformulier erkent de deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en het te hebben aanvaard.

Scroll naar boven